معرفی شرکت پرشین مد دیبا


شرکت پرشین مد دیبا در سال ١٣٨٦ در تهران به ثبت رسید. پرشین مد دیبا وابسته به گروه سرمایه گذاری دیبا می باشد. در حال حاضر شرکت پرشین مد نماینده ی انحصاری شرکت های پرومدون (آرژانتین) در منطقه ی خاورمیانه، دکتر آرابین (آلمان) و سرجی مدیک (هندوستان) می باشد. شرکت پرشین مد دیبا افتخار دارد که به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های عرضه کننده ی تجهیزات پزشکی در زمینه ی یورولوژی، زنان و اطفال در ایران شناخته شده است. ما در حال افزودن محصولات جدید در سبد کالائی خود هستیم تا از این طریق بتوانیم بیشتر خادم ملت خود باشیم شرکت پرشین مد شهرت دیگری نیز دارد: برگزاری کارگاه  های متعدد آموزش برای پزشکان، جراحان و حرفه های وابسته ی پزشکی .


به پرشین مِد دیبا خوش آمدید !

جهت سفر به سوی موفقیت، ابزارهایی چون آمادگی، آینده نگری و استراتژی، نیازهای اولیه هستند، عواملی که ما را به سوی رشد و عملکردی با کیفیت رهنمون خواهند بود. ما برای حضور در قرن بیست و یکم خود را با پشتوانه ی یک برنامه دقیق و جامع برای کسب و کار آماده کرده ایم. راز موفقیت شرکت پرشین مِد در قابلیت تشخیص نیازهای در حال تغییر بازارهای پیچیده و استمرار در پاسخگویی به این نیازها نهفته است. ارزشهایی چون احترام به طرف های مقابل و دقت و پیگیری خواسته هایشان، از دید ما تغییر ناپذیرند. ارزشهایی که همکاران ما در این شرکت به آنها پایبند بوده و تا امروز، نقش مهمی در موفقیت ما داشته اند. پایبندی به این ارزشها همچنان ادامه خواهد داشت .

                                                                                                            دکتر هوشنگ بیک رسولی 

 

رزومه آقای دکتر هوشنگ بیک رسولی:


تحصيلات:


دکترای داروسازی ١٣٤٨ دانشگاه تهران

دوره مديريت فروش ١٣٥١ کارخانه ولکام لندن – انگلستان

دوره تبليغات ١٣٥٢ کارخانه ولکام بيروت – لبنان

مديريت نيروی کار ١٣٥٣ کارخانه ولکام لندن – انگلستان

مديريت صنعتی ١٣٥٨ موسسه مديريت دولتی – تهران

 

تجارب کاری:

ستوان دوم سپاه بهداشت ١٣٤٩ تا ١٣٥٠ بندر انزلی

مدير فروش ١٣٥١ تا ١٣٥٤ شرکت ولکام ايران

کارشناس ارشد امور داروئی ١٣٥٥ تا ١٣٥٧ سازمان تامين اجتماعی

مدير عامل ١٣٥٨ تا ١٣٦٠ کارخانه دون باکستر ايران (فراورده های تزريقی ايران)

کارشناس ارشد امور داروئی ١٣٦١ تا ١٣٦٥ سازمان تامين اجتماعی

رياست ١٣٦٥ تا ١٣٦٦ بيمارستان شهيد دکتر مفتح ورامين

کارشناس ارشد امور داروئی ١٣٦٧ تا ١٣٦٩ سازمان تامين اجتماعی

مدير عامل ١٣٧٠ تا ١٣٧٥ شرکت دی افزار (بخش خصوصی)

مدير عامل ١٣٧٥ تا ١٣٨١ شرکت ديبا افزار (شرکت IT )

رئيس هيئت مديره و مدیر عامل ١٣٨١ تا کنون، شرکت داده پردازش ديبا (شرکت IT )

مدير عامل ١٣٨١ تا ١٣٨٥ شرکت کاريابی دلتا آرين

رئيس هيئت مديره ١٣٨٥ تا کنون، شرکت پرشين مد ديبا

رئيس هيئت مديره و سهامدار عمده ١٣٩٢ تا کنون در هولدینگ دیبا

رئيس هيئت مديره ی ١٣٩٣ تا کنون، کارخانه ی کیا نور گستران دیبا (تولید کننده ی چراغ های اداری، صنعتی و مسکونی)اطلاعات کامل درباره بی اختیاری ادرار در مردان